Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

PZP a havarijné poistenie vozidla

Uzavrite PZP online, garancia najnižšej ceny, biela karta ihneď k dispozícii ⇒ kalkulačka PZP
Koľko by ste zaplatili za havarijnú poistku? Výpočet ceny za 2 minúty ⇒ kalkulačka havarijného poistenia

Uzavrite najlacnejšie povinné zmluvné a havarijné poistenie vo Veľkom Krtíši! Porovnáme vám ceny poistenia vozidla všetkých poisťovní za okamih s možnosťou ihneď uzavrieť poistnú zmluvu s okamžitou platnosťou poistenia.

>>> porovnanie cien PZP online

Mať PZP je povinnosť

  • nutnosť uzavrieť zákonné PZP vyplýva pre každé motorové vozidlo, ktoré ma pridelené evidenčné číslo a používa sa v cestnej premávke
  • pre držiteľov nepoistených vozidiel hrozia pokuty až do výšky 3319 € a náhrada spôsobenej škody
  • dokladom o poistení je biela karta (potvrdenie o poistení), túto majte vždy vo svojom vozidle

Odporúčame vám spolu s povinným zmluvným poistením dojednať:

  • rôzne pripoistenia napr. živel, stret so zverou, úrazové poistenie vodiča a posádky vozidla, čelné sklo/sklá, náhradné vozidlo, krádež vozidla, vandalizmus, vlastná totálna škoda...

>>> porovnanie cien havarijného poistenia

Havarijné poistenie kryje škody, ktoré si spôsobíte sám nesprávnym konaním pri vedení motorového vozidla, alebo nezistená osoba na vašom vozidle (vandalizmus). Krytá je aj živelná udalosť, poškodenie vozidla zverou či hlodavcami a odcudzenie vozidla.

Viete, že poisťovne preplácajú opravy vozidla a diely v nových cenách? Z vašej havarijnej poistky zaplatíte len dohodnutú spoluúčasť.