Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Poistite svoj domov pohodlne cez internet cez našu kalkulačku poistenia nehnuteľnosti a domácnosti

Poistenie domu, bytu a domácnosti vo Veľkom Krtíši nebolo nikdy jednouchšie.
Poistite svoje bývanie na pár klikov za okamih:

>>> kalkulačka poistenia nehnuteľnosti a domácnosti

Poistiť môžete:

  • nehnuteľnosť
  • domácnosť
  • zodpovednosť za škodu

Čo je kryté poistením domácností?

Všetky predmety, ktoré slúžia k prevádzke domácnosti alebo k uspokojovaniu potrieb členov domácnosti. Sú to hnuteľné vecí tvoriace zariadenie domácnosti, ktoré sú vo vlastníctve poisteného a členov domácnosti, predovšetkým nábytok, odevy a obuv, domáce spotrebiče, športové potreby (bicykle, lyžiarska výstroj,...), fotoaparáty a kamery, audiovizuálna technika a iná spotrebná elektronika, ale aj zbierky známok, mincí a iné podobné zbierky, predmety umeleckej alebo historickej hodnoty, cenné papiere, peniaze v hotovosti, osobné počítače s príslušenstvom či súčiastky motorových vozidiel a motocyklov, lode, plavidlá, zbrane...
 

Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby v prípade technickej havárie alebo poruchy.
 

Zodpovednosť členov domácnosti kryje škody na živote a zdraví, na majetku alebo inej majetkovej škody, ktorá by mohla vzniknúť tretej osobe v súvislosti s vedením domácnosti, prevádzkou jej zariadení a ďalšími činnosťami, ktoré majú charakter bežného občianskeho života. Ide o škody, ktoré boli spôsobené neúmyselne